Tyddyn Sianel Holiday Cottages
LLANYSTUMDWY . CRICCIETH . LL52 0LS
••Llu o wybodaeth ar flaenau eich bysedd!
  .
Harbwr Porthmadog
.
Canwio Dwr Gwyn
.
Castell Caernarfon
.
Porthdinllaen
.
Certio a Cwadio Glasfryn
.
Llwybrau glan afon
.
Traethau ac ogofau
.
Seiclo ym Mhen Llyn
.
Trên bach yr Wyddfa
.
Cyrsiau Golff Glan Môr
.
Pentref Eidalaidd Portmeirion
.
Pysgota môr, llyn ac afon
.
Pentref Lloyd George
.
Cricieth


 
. . . .
 

CROESO I WEFAN
TYDDYN SIANEL

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Mrs J Williams
tyddynsianelcottages@btinternet.com
01766 522738

.
••Cychwynnwch ar drefnu eich gwyliau rwan!
 

Dyma restr o atyniadau sy'n hawdd eu cyrraedd o Dyddyn Sianel.

Trefi a Phentrefi Lleol
Llanystumdwy: www.llanystumdwy.com
Cricieth: www.criccieth.fslife.co.uk
Porthmadog: www.porthmadog.co.uk
Pwllheli: www.pwllheli.info
Portmeirion: www.portmeirion-village.com

Cerdded a Beicio
Parc Cenedlaethol: www.snowdonia-npa.gov.uk
Llwybrau Beics: www.sustrans.org.uk
Mynyddoedd: www.mbwales.com

Chwaraeon Dwr
Canwio ac ati: www.beautiful-northwales.com
Plas Menai: www.plasmenai.co.uk
Plas Y Brenin: www.pyb.co.uk

Trenau Stêm
Festiniog and Welsh Highland: www.festrail.co.uk
Trên yr Wyddfa: www.snowdonrailway.co.uk

Cestyll a Henebion
www.castlewales.com
www.cadw.wales.gov.uk

Pysgota: Afon Môr a Llyn
www.anglingwales.co.uk

Traethau a'u hatyniadau . Y Goreuon!
www.llyn.info/beaches
www.llyn.info/attractions


Eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
www.nationaltrust.org.uk

Cyrsiau Golff
www.welshgolfcourses.com

Bowlio Deg, Certio a Marchogaeth Cwod
www.glasfryn.co.uk

Dragon Raiders - Saethu Peli Paent
www.dragonraiders.co.uk

Gwybodaeth i Dwristiaid
Mae llu o ganolfannau croeso yn yr ardal ac ardraws gogledd Cymru.
Gwybodaeth a Digwyddiadau
Twristiaeth Gogledd Cymru:
www.nwt.co.uk
NWales Directory:
www.walesdirectory.co.uk
Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.gov.uk

flag
•••
••••© 2007 www.tyddynsianel.co.uk ••••• Gwefan gan : www.smala.net