Bythynnod Gwyliau Tyddyn Sianel
LLANYSTUMDWY . CRICCIETH . LL52 0LS
••Prisiau ac archebu lle
ffonio Rydym yn derbyn Cadarnhad Dros Dro dros y ffôn, yn ddibynnol ar dderbyn cadarnhad ysgrifenedig o fewn 7 diwrnod a blaendal o £100 am bob wythnos a archebir. Disgwylir i chi dalu'r swm llawn fis cyn dyddiad cychwyn eich gwyliau. Rydym yn awgrymu eich bod yn codi yswiriant canslo - gallwn anfon manylion atoch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch prisiau ac yn y blaen, codwch y ffôn neu cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ar y dde -byddwn yn falch o fod o gymorth!

Cyswllt: Mrs J Williams
E-bost: tyddynsianelcottages@btinternet.com
Ffôn: 01766 522738   
. . . .
 

CROESO I WEFAN
TYDDYN SIANEL

01766 522 738

.
••Cysylltwch â ni
  Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynghylch y wefan hon neu os hoffech rhagor o fanylion am Dyddyn Sianel, prisiau ac yn y blaen, llenwch y ffurflen isod a chliciwch ar 'Anfon'.••••© 2007 www.tyddynsianel.co.uk ••••• Gwefn gan : www.smala.net