Bythynnod Gwyliau Tyddyn Sianel
LLANYSTUMDWY . CRICCIETH . LL52 0LS
••Gair byr am ein bythynnod
.
Lolfa Bwthyn 1
.
Cegin Bwthyn 1
.
Stafell Wely Teulu Bwthyn 1

Bwthyn 1 Dyma'r mwyaf o'r tri bwthyn. Mae yma un stafell wely ddwbl ac un stafell gyda gwely dwbl a gwlâu bync maint llawn. Mae'r lolfa ar gynllun agored yn cynnig llety cyfforddus iawn gyda theledu, peiriant fideo, radio/CD, lle bwyta a chegin gyda stof halogen, pobty â ffan, meicrodon, peiriant golchi llestri ac rhewgell/oergell. Mae gan yr ystafell 'molchi gawod, basin a thoiled.

Bwthyn 2 I'r dim ar gyfer cyplau! Dyma nyth bach clyd gydag un stafell wely ddwbl, lolfa agored gyda chadeiriau esmwyth, bwrdd a chadeiriau, teledu, peiriant fideo, radio/CD a chegin gyda phopty trydan, meicrodon ac oergell. Mae'r lle 'molchi ar wahân yn cynnwys cawod, basin a thoiled.


 
Bwthyn 3 Mae ein bwthyn canolg ei faint yn addas i deulu o 3 neu 4, gydag un ystafell wely ddwbl ac un ystafell gyda gwlâu bync maint llawn. Mae gan y lolfa agored dridarn eistedd, bwrdd bwyd a chadeiriau, teledu a radio/CD. Mae'r gegin gynhwysfawr yn cynnwys popty trydan, meicrodon a rhwegell/oergell. Mae gan yr ystafell 'molchi gawod drydan, basin a thoiled. Mae'r bwthyn hwn yn addas ar gyfer rhywun sy'n cael trafferth mynd o le i le gan fod iddo le gwastad i fynd i fewn drwy'r drws cefn ac mae'r ystafelloedd i gyd ar yr lefel hwnnw.
. . . .
 

CROESO I WEFAN
TYDDYN SIANEL

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Mrs J Williams
tyddynsianelcottages@btinternet.com
01766 522738

.
••Grwpiau neu deuluoedd
 

Tri bwthyn ar gael arwahân i bartïon bychain neu gyda'i gilydd ar gyfer partïon neu deuluoedd o hyd at 12 person a babi.

Mae gennym bolisi Dim Ysmygu ym mhob un o'r adeiladau.

Caniateir un anifail anwes i bob bwthyn yn unol â threfniant o flaen llaw. Trydan yw'r gwres a'r offer coginio i gyd ac mae costau'r rheini yn rhan o'r pris rhent. Mae gennym gadair uchel, crud a gwely bychan sy'n plygu.

Bydd y gwlâu wedi eu gwneud cyn i chi gyrraedd, nid ydym yn rhoi tyweli personol ond mae gennym rai i'w llogi. Mae un neu ddau o risiau i fynd i'r bythynnod ond wedyn mae pob ystafell ar yr un lefel. Yn Bwthyn 2 mae un gris i fynd i'r ystafell 'molchi ac un i'r ystafell wely.

Mae mynediad gwastad i fynd i mewn i Fwthyn 3 o'r lle parcio ond nid oes llawer o le i gadair olwyn y tu mewn i'r bwthyn.

.
Cegin Bwthyn 2
.
Lolfa Bwthyn 3
  .
Stafell Wely Bwthyn 2
.
Cegin Bwthyn 3
 
•••
••••© 2007 www.tyddynsianel.co.uk ••••• Gwefan gan : www.smala.net