Bythynnod Gwyliau Tyddyn Sianel
LLANYSTUMDWY . CRICCIETH . LL52 0LS
••Cyfarwyddiadau dros y we
gwyn
  Cliciwch ar y map i gael cyfarwyddiadau ffordd.

Ar Fws
Mae gan fysiau Arriva wasanaeth i ac o Lanystumdwy. Mae bysiau Porthmadog a Phwllheli yn codi teithwyr y tu allan i fynedfa Tyddyn Sianel!
Cliciwch yma am amserlen y bysiau.

Yn y Car
Cliciwch yma am gyfarwyddiadau llawn.

 
. . . .
 

CROESO I WEFAN
TYDDYN SIANEL

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Mrs J Williams
tyddynsianelcottages@btinternet.com
01766 522738

.
••Cyrraedd Tyddyn Sianel
 

Awyren
Mae meysydd awyr rhyngwladol John Lennon, Lerpwl a Manceinion tua 2 awr i ffwrdd mewn car o Lanystumdwy.

Ar Drên
• Mae trên yr arfordir, Rheilffordd y Cambrian Coast (cyswllt â'r Amwythig) yn dod i Gricieth, sydd yn ddim ond 2 filltir o Lanystumdwy. Mae'r daith ar hyd arfordir Ardudwy, o Fachynlleth i Cricieth, yn ôl llawer yn un o deithiau trên harddaf yn y byd i gyd.
• Trenau o'r Amwythig (gyda chyswllt â Machynlleth neu Dovey Junction) Birmingham a Wolverhampton. Intercity i Fangor (Euston/Llundain i Gaergybi) sydd tua 25 milltir o Lanystumdwy.
Cliciwch yma a amseroedd trenau.

••••© 2007 www.tyddynsianel.co.uk ••••• Gwefan gan : www.smala.net